Vigtigt
Vidensportal.deic.dk vedligeholdes ikke længere og domænet lukker ned 1. september 2021. Opdateret indhold kan findes på deic.dk.

 

Big data i socialvidenskab

Eksperimentet: SensibleDTU – Hvordan ser et socialt netværk ud i realtime?

Social Fabric er et tværdisciplinært forskningsprojekt, som har til formål at besvare en række spørgsmål om sociale netværks vigtighed. En stor del af projektet er SensibleDTU-eksperimentetet, hvor 1000 nystartede studerende på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) får udleveret en smart phone, som logger alle deres sociale interaktioner og dermed forsyner projektet med en række empiriske datasæt som basis for selve undersøgelsen. Ydermere er eksperimentet i sig selv et forskningsobjekt, da en del af målet er undersøgelsesperspektiver inden for såkaldt Big Data forskning - specielt de etiske og metodiske spørgsmål heri.

Anvendte nye digitale tekniker

Med henblik på kortlægning af sociale netværk på tværs af kommunikationstyper anvendes smart phones som måleinstrumenter, såkaldte sociometre. Hver smartphone får installeret en særlig App, som logger alle sociale aktiviteter:

 • Email
 • Telefoni
 • SMS
 • Online social aktivitet
 • Opfanger deres adfærd

Hver smart phone opsamler 50-100 mb data pr. dag – med 1000 smartphones bliver det til 50-100 GB pr. dag. Kun ved hjælp af supercomputing, er det muligt at analysere disse stadigt voksende datamængder.

De indsamlede data, the social fabric, vil give nye perspektiver på sociale netværk som de udvikler sig i realtid. Projektet vil udvikle nye værktøjer til at karakterisere sociale netværk, og vil analysere, både kvantitativt og kvalitativt, om og hvordan adfærd og information transmitteres rundt i netværk.

Det begyndte med udforskning af sociale netværk, men de indsamlede data har også givet indsigt i sundhed, spredning af sygdomme, søvnmønstre m.m.. Derfor er dataene nu også blevet interessante for en bredere faglig kreds som empirisk underbygning af en række formodninger.

Fremtidige udfordringer

 • Projektet kan medvirke til at analysere, hvordan hensyn til etik og privatlivets fred håndteres i forskning baseret på sensitive data
 • Projektet søger at fremme det spirende felt computational social science

I filmen medvirker

 • Professor David Dreyer Lassen, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
 • Lektor Sune Lehmann Jørgensen, DTU COMPUTE - Institut for Matematik og Computer Science, Danmarks Tekniske Universitet

I filmen er der grafik og visualiseringer udarbejdet af

 • Carl Emil Carlsen, sixth sensor (den indledende visualisering med musik)
 • Enys Mones, Postdoc på DTU Compute
 • Andrea Cuttone, PhD på DTU Compute.

Filmen er udarbejdet af Scientifica film ved Iben Julie Schmidt.