Aarhus Universitet

AU digitaliseringsstrategi

  • AU digitaliseringsstrategi: Digitaliseringsstrategien er udarbejdet af en styregruppe, som i løbet af 2016 har kortlagt de ønsker og krav til digitalisering, som eksisterer på AU. I processen har både studerende og medarbejdere bidraget til at specificere de lokale og fælles behov, der findes i organisationen. Strategien er bygget op om fire overordnede målsætninger for forskning, uddannelse, studie- og arbejdsmiljø samt administration.

AU HPC-miljøer

  • Centre for Scientific Computing, AU (CSCAA): Center for Scientific Computing i Aarhus CSCAA hører under det Naturvidenskabelige Fakultet. CSCAA. CSCAA køber, vedligeholder, driver og understøtter HPC. CSCAA definerer , implementerer og håndhæver politikker for brug af computernes ressourcer i samarbejde med brugerne.
  • GenomeDenmark, AU-HUB: GenomeDK HPC cluster på Aarhus Universitet består af 150 noder (2500 beregner kerner), der er forbundet med 10GigE / Infiniband. Hver node har 16-32 kerner og enten 64 GB, 128 GB, 512 GB eller 1 TB Ram. Klyngen er designet specielt til bioinformatiske beregninger og har en lagerkapacitet på 1,8 PB.
  • Foulum, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning: Vedr. information, send mail til: support@ghpc.dk

AU eScience udvalg

Formål:

  • At rådgive Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde i sager vedr. e-Science
  • Koordinere og videndele på tværs af fakulteterne
  • Tage initiativ til informationsmøder, kurser mv. i forhold til e-science med henblik på at sikre aktivitetsniveauet på AU i forhold til brug af nationale løsninger, faciliteter og ansøgningsrunder

Medlemmer og kommisorium - se mere her

ARTS

  • Digital Arts Initiative: Er et tværfagligt netværk for forskere og undervisere på ARTS, som er interesserede i digitale teknologier. Dette inkluderer hvordan digitale teknologier kan skabe nye forskningsrelaterede problemstillinger, nye måder at undervise på og nye måde at vidensformidle på. Kontakt: Head of Digital Arts Initiative: Adjunkt Kristoffer Laigaard Nielbo
  • DigHumLab, AU. Projekt: Media Tools. Kontakt: Professor Niels Brügger, Institut for Kommunikation og Kultur - Medievidenskab, AU;  Lektor Iben Have, Institut for Kommunikation og Kultur - Medievidenskab, AU

Science and Technology

  • eScience udvalg: Udvalgets formål er at rådgive ledelsen, koordinere og videndele på tværs samt tage initiativer i relation til brug af nationale løsninger, faciliteter og ansøgningsrunder.
Repræsentanter i DeiCs nationale eScience Komitée: 
Medlemmer af Det Nationale Forum for Forskningsdata Management (DM Forum):