Copenhagen Business School

På CBS forskes der på flere institutter intenst i de samfundsvidenskabelige aspekter af eScience – under overskrifter som Big Data, machine learning, data mining, computational social science m.m.

Centrale CBS Forskningsgrupper/miljøer indenfor eScience

Department of IT Management

Department of International Business Communication

Department of Economics

Department of Finance

CBS forskere der beskæftiger sig med eScience

  • Find CBS-forskere indenfor eScience – klik her

Teknisk support-kontakt vedr eScience på CBS

Repræsentanter i DeiCs nationale eScience Komitée: 
Medlemmer af Det Nationale Forum for Forskningsdata Management (DM Forum):