Københavns Universitet

Københavns Universitet har udarbejdet en samlet “Digitaliseringsstrategi”, der bl.a. indeholder mål og indsatser for forskningsunderstøttende ydelser for alle fagområder.

Universitetet har vedtaget en politik for forskningsdata, der udgør rammen for udarbejdelsen af udfyldende regler på de enkelte fakulteter. Der er etableret en følgegruppe for datamanagement, der skal varetage kontakten til det nationale niveau og sikre intern videndeling og fælles initiativer i forhold til arbejdet med datamanagement på fakultetsniveau.

Pt. sker der desuden en række koordinerende organisatoriske tiltag. Nedenfor følger først en oversigt over tværfakultære initiativer og dernæst et overblik over initiativer på de enkelte fakulteter.

Tværfakultære initiativer

Digitale relationer - et tværgående styrkeområde indenfor forskningen

 • Digitale relationer: Digital teknologi giver helt nye muligheder. It-værktøjer er derfor en vigtig brik i løsningen af fremtidens udfordringer indenfor fx sundhed og klima. Faglig kontaktperson for styrkeområdet Digitale relationer: Prodekan Julie Sommerlund, Det Humanistiske Fakultet.

Electronic Research Data Archive (ERDA)

Følgegruppen for datamanagement

Følgegruppen for datamanagement på Københavns Universitet består af repræsentanter fra hvert fakultet og universitetets fælles IT-afdeling. Gruppen medvirker til implementering af og opfølgning på politikker for datamanagement ved at initiere, koordinere og støtte konkrete aktiviteter og tilvejebringe forudsætningerne for, at de kan overholdes. Gruppen er referencegruppe for pilot-installationer og pilotprojekter på området.

Gruppen rådgiver vedr. opbygningen af tilstrækkelig it-organisation, samt sikre at forudsætningerne for langtidsstabil drift bliver understøttet.

Gruppen er kontaktpunkt for universitetets repræsentant i DeiC og DEFF’s styregruppe for National Data Management.

Kontakt til følgegruppen

Følgegruppen består af følgende medlemmer

KU HPC-miljøer

Københavns Universitetsbibliotek (KUB) Forskerservice

Fakultets initiativer

Det Humanistiske Fakultet (HUM)

 • Styregruppen for Digital Humaniora (SDH): 1. april 2016 takkede infrastukturgruppen af, og direktionen på Det Humanistiske Fakultet nedsatte en ny styregruppe, Styregruppen for Digital Humaniora - SDH. Styregruppen viderefører arbejdet med forskningsinfrastruktur men har samtidig en ny og mere generel opgave for udbredelsen af SDH og digitale metoder i humaniora. Se kommissoriet (PDF).

  Styregruppen består af følgende medlemmer:

  • Per Hasle, professor og institutleder, Det Informationsvidenskabelige Akademi (formand)
  • Bolette Sandford Pedersen, professor og institutleder, Nordisk Forskningsinstitut
  • Klaus Bruhn Jensen, professor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
  • Eva Anderson, lektor, Saxo-Instituttet
  • Niels Ole Finnemann, professor, Det Informationsvidenskabelige Akademi

Fakultetets ressourcer består pt. af følgende større it-laboratorier og platforme

 • Centre for Communication and Computing (CCC): The Centre for Communication and Computing (CCC) is a multi-disciplinary and cross-faculty initiative within the University of Copenhagen joining expertise from the Faculty of Science and the Faculty of Humanities.
  • Experience Lab - with state-of-the-art equipment for observing and monitoring users' behaviour and interactions with new digital media
  • Visualisation Lab - equipped with various vertical and horizontal displays for studying how people interact with and understand large collections of data
 • Det Informationsvidenskabelig Akademi (IVA) huser et IT-Lab, som råder over en række computerfaciliteter, der stilles til rådighed for både forskere og studerende. Bl.a. er der et eye-tracking udstyr samt software, der kan anvendes ved brugervenlighedsundersøgelser
 • Det Humanistiske Fakultetsbiblioteks HUMLab: HUMlab is the tangible expression of the Faculty Library of Humanities' wish to support digital humanities at the Faculty.  It's going to be a meeting place for both students and employees, giving them a physical platform where they can learn, teach and use: data, digital methods and various programs and software. But most of all, HUMlab is hopefully going to be the place where like-minded digital humanist can meet each other across various subjects and interests, thus generating inspiration and new knowledge.
 • Det danske CLARIN-projekt (Centre for Danish Language Resources and Technology Infrastructure for the Humanities) har skabt en dansk it-infrastruktur beregnet til brug for humanistiske forskere. Infrastrukturen rummer skrevne og talte tekster og visuelle data i et sammenhængende og systematisk digitalt lager, som er gjort tilgængeligt for forskning. Ressourcen udgør det danske bidrag til den europæiske forskningsinfrastruktur for humaniora. Få adgang til platformen her.
 • DigHumLab, KU. Projekt: Language-based Materials and Tools. Kontakt: Professor Bente Maegaard, Center for Sprogteknologi (CST), Nordisk Forskningsinstitut, KU

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (Science)

 

Repræsentanter i DeiCs nationale eScience Komitée: 
Medlemmer af Det Nationale Forum for Forskningsdata Management (DM Forum): 
 • Lene Offersgaard, Senioringeniør, Center for Sprogteknologi på Det Humanistiske Fakultet
 • Nicole Schmitt, Professor, Biomedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Susanne den Boer, Research Adviser, Office of Research and Innovation, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Thomas Schlichting, Specialkonsulent, Informationssikkerhed, Koncern-IT
 • Bo Bendix, Områdeleder, Koncern-IT, Drift og Support (suppleant)