Aalborg Universitet

Aalborg Universitet arbejder med en strategi for forskningsdatamanagement (RDM) og en strategi for high performance computing (HPC).

AAU HPC-miljøer

AAU HPC-Kompetencecenter

Styregruppe for HPC-Kompetencecenter

  • Professor Kåre Lehmann Nielsen (Formand)
  • Prodekan Torben Larsen
  • Lektor Josva Kleist
  • Lektor Samuel Schmidt
  • Lektor Toine Bogers
  • Infrastrukturchef Per Bach Sørensen

Leder af HPC-Kompetencecenter

  • NN

Scientific Computing Facility

Aalborg University Scientific Computing Facility (DCSC/AAU)

Kontaktpersoner

Det Humanistiske Fakultet

DigHumLab, AAU. Projekt: Interaction and Design Studies. Kontakt: Professor Thomas Ryberg, Institut for Kommunikation, AAU

Repræsentanter i DeiCs nationale eScience Komitée: 
Medlemmer af Det Nationale Forum for Forskningsdata Management (DM Forum):