Nyheder

19/06/19 – Få et overblik over "RDA outputs" og deltag i netværket. Den danske node inden for Research Data Alliance (RDA) afholdt sin kick-off workshop på Copenhagen Business School (CBS) den 14. juni. Næsten 30 deltagere deltog i en introduktion til det globale RDA-fællesskab,...
17/06/19 – Der er afsat nye midler til forskere med behov for regnekraft på supercomputere i både Norden og Danmark. Sådan søger du. Nationale HPC-midler Hvis du har et forskningsprojekt med behov for regnekraft på en supercomputer, så kan du ansøge om nationale HPC-midler i 2019. Der er...
13/06/19 – PRESSEMEDDELELSE: De danske universiteter er med i et konsortium bestående af otte europæiske lande og EU om at skabe en af verdens kraftigste supercomputere til forskningsformål. EuroHPC Joint Undertaking, der er initiativ støttet af de europæiske lande og EU, har netop vedtaget ...
26/04/19 – NeIC inviterer nu e-infrastrukturudbydere, udviklere og forskere til at indsende forslag til fællesnordiske projekter, der kan styrke den digitale infrastruktur på tværs af grænserne. Nordic e-Infrastructure Collaboration, eller bare NeIC, har fastsat fristen for indsendelse af...
24/04/19 – Via supercomputeren på Det Kgl. Bibliotek og nyudviklede algoritmer dykker professor Niels Brügger ned i den danske del af World Wide Web for at kortlægge vores digitale historie. Her fortæller han hvordan. Niels Brügger forsker og skriver om...
04/04/19 – Digital fotogrammetri kan sammensætte almindelige fotografier til fotorealistiske 3D-modeller, så forskningen kan fortsætte på computeren og ikke nødvendigvis i felten. Med en 3D-printer kan du også genskabe objekter fra eksempelvis gravstedet. Når en arkæolog er på udgravning i...
20/03/19 – DeiCs medlemskab af NeiC giver danske forskere mulighed for gratis træning i grundlæggende kodning og data science-færdigheder i The Carpentries samarbejdet. Du kan deltage i eller være vært for en workshop eller gennemgå en træning som instruktør. Siden november 2018 er ...
19/02/19 – Tre online-kurser om vigtigheden af data management i forskning ligger nu klar til brug - gratis, på engelsk og med illustrative cases fra danske forskningsmiljøer. Inden for rammerne af Danmarks Nationale Data Management Forum har de danske universiteter udviklet e-learning-...
14/02/19 – I denne podcast om supercomputing i Danmark kan du høre lektor Kristoffer Laigaard Nielbo fra Aarhus Universitet fortælle, hvordan han sammen med sit team udnytter anonymisering af data til spændende humanistiske forskningsprojekter. En af de første udfordringer, der møder...
31/01/19 – I marts afholder NeIC et fire-dages træningsarrangement, der skal uddanne dataforvaltere ud fra FAIR-principperne. FAIR, der i datasammenhæng betyder findable, accessible, interoperable og re-usable, er en række principper for ensartet datahåndtering på tværs af videnskaber,...

Sider