Nyheder

20/03/19 – DeiCs medlemskab af NeiC giver danske forskere mulighed for gratis træning i grundlæggende kodning og data science-færdigheder i The Carpentries samarbejdet. Du kan deltage i eller være vært for en workshop eller gennemgå en træning som instruktør. Siden november 2018 er ...
19/02/19 – Tre online-kurser om vigtigheden af data management i forskning ligger nu klar til brug - gratis, på engelsk og med illustrative cases fra danske forskningsmiljøer. Inden for rammerne af Danmarks Nationale Data Management Forum har de danske universiteter udviklet e-learning-...
14/02/19 – I denne podcast om supercomputing i Danmark kan du høre lektor Kristoffer Laigaard Nielbo fra Aarhus Universitet fortælle, hvordan han sammen med sit team udnytter anonymisering af data til spændende humanistiske forskningsprojekter. En af de første udfordringer, der møder...
31/01/19 – I marts afholder NeIC et fire-dages træningsarrangement, der skal uddanne dataforvaltere ud fra FAIR-principperne. FAIR, der i datasammenhæng betyder findable, accessible, interoperable og re-usable, er en række principper for ensartet datahåndtering på tværs af videnskaber,...
09/01/19 – Computerome i version 2.0 er på vej, og planen er, at den skal stå klar til brug for forskere i april 2019. Supercomputeren Computerome var verdens 121. hurtigste, da den blev sat i drift i 2014 på Risø nær Roskilde. Den kraftige computer har været en solid succes, og den betjener...
08/01/19 – Et supercomputer-projekt på Aalborg Universitet skal levere regnekraft og lagerplads til forskerne på universitetet. Et nyt it-infrastrukturprojekt, kaldet CLAAUDIA, skal forsyne forskerne på Aalborg Universitet med den nødvendige computerkraft, lagerplads og rådgivning, der kan...
08/01/19 – Computerome er en dedikeret supercomputer, der understøtter life-science-forskning af højeste kvalitet. Her får du forklaringen på, hvad den bruges til, og hvorfor supercomputing giver mening i forskningen. Supercomputing bragt ned i øjenhøjde. Det er den korte beskrivelse af...
27/11/18 – HPC-samarbejdet, PRACE, vil gerne invitere industrien indenfor med et nyt forslag, der skal gøre det lettere at ansøge om supercomputeradgang til nye projekter. På opfordring fra Industrial Advisory Committee (IAC) vil PRACE-samarbejdet nu give mere supercomputerplads til...
26/10/18 – Kulturarvsclusteret åbner op for at forske i store mængde data fra dansk kulturarv. I denne episode af Supercomputing i Danmark tages hul på den del af dansk supercomputing, der handler om humanistisk forskning. På det Kgl- Bibliotek i Århus findes den 3. nationale supercomputer....
27/07/18 – Præsentationer og materiale til inspiration - også hvis du ikke sidder i DM Forum. Train-the-Trainer er et fælles kompetenceudviklingsforløb primært målrettet universiteternes og bevaringsinstitutionernes nøglepersoner på datamanagementområdet, og en DM Forum aktivitet med...

Sider